میدانی؟؟

همه را امتحان کردم

"قرص خواب و مسکن"

"روانشناس"

"خنده های زورکی"

"هندزفری توی گوش و گریه کردن"

"دوستان جدید"

دل من این حرفها حالیش نمیشود

آغوشت را میخواهم

پس برگرد

 

 

ندیدنت سخت است

امــــا

همین که باشی

"دنیایم زیباست"

 

 

 

 

هیچگاه به "بـــــــــی تـــــــو بودن ها"

عادت نخواهم کرد

یــــــــــا بمان

یــــــا.....

یـــــا ندارد "فقط بمان"

 

 

 

 

 

ای کاش امشب

"من و بالشم"

که نقش تو را شب ها در آغوشم بازی میکند

دعوت می شدیم

بـــــی شک این تراژدی، جایزه اسکار میگرفت

 

 

 

این شب ها 

"من"

گوشه ی بالشو گاز میگیرم

که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره

"تــــــــــــــــــو"

گوشه ی لباشو گاز بگیر

 

 

مهم نیست 

که تو با من چه میکنی

بیا ببین

"بـــــــــرای تــــــــــــو"

من با خودم چه میکنم

 

 

 

 

 

چه کرده ای "تــــــــــــو"با دلم؟

که از تو پیش دیگران گلایه هم که میکنم

شعر حساب میشود

 

 

 

 

 

 زیباترین قسمم را به چشمان تو میخورم 

شـــاید که باور کنی 

یه دنیا دوستت دارم